Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie terapii fotodynamicznej (PDT) w leczeniu nieczerniakowych nowotworów skóry

Zastosowanie terapii fotodynamicznej (PDT) w leczeniu nieczerniakowych nowotworów skóry

nr 5-6 (88-89)/2013

Zastosowanie terapii fotodynamicznej (PDT) w leczeniu nieczerniakowych nowotworów skóry

Słowa kluczowe:
terapia fotodynamiczna, rak podstawnokomórkowy, choroba Bowena, rogowacenie słoneczne, wytyczne

Zmiany skórne wywołane promieniowaniem UV są jednym z najczęstszych problemów, z którymi lekarz dermatolog spotyka się w swojej codziennej praktyce. Powodem tego jest nadmierna ekspozycja skóry na promieniowanie słoneczne i nierzadko pojmowanie opalenizny jako świadectwa dobrobytu lub zdrowego stylu życia.
Nieczerniakowe nowotwory skóry oraz nowotwory in situ często nastręczają lekarzowi wielu trudności odnośnie do wyboru metody leczenia, która zapewni jak największą skuteczność, a zarazem jak najlepszy końcowy efekt estetyczny. Dostępne obecnie metody nie zawsze są w stanie to zagwarantować. Z upływem czasu pojawia się coraz więcej prac i doniesień dotyczących terapii fotodynamicznej, a kraje wiodące w zakresie opracowywania oraz wdrażania nowych zabiegów leczniczych uwzględniają ją w swoich wytycznych.
Artykuł ten zawiera rekomendacje odnośnie do postępowania leczniczego u pacjentów z tymi schorzeniami, a także zwraca uwagę na istotną rolę terapii fotodynamicznej z uwagi na wysoki wskaźnik wyleczeń, łatwość jej stosowania, niewielką inwazyjność oraz dobre efekty estetyczne po zakończonym leczeniu.

The use of photodynamic therapy (PDT) in the treatment of nonmelanoma skin cancer

Key words: photodynamic therapy, basal cell carcinoma, Bowen's disease, actinic keratosis, guidelines

Skin lesions caused by UV radiation are one of the most common problems which dermatologists encounter in their daily practice with. This is due to excessive exposure of the skin to sunlight and sunburn as often as understanding of the certificate of prosperity or a healthy lifestyle.
Non-melanoma skin cancers and in situ cancers of the skin often provide difficulties in making the right decision regarding selection of treatment that will provide the highest degree of curability, while maintaining the best aesthetic effect. Currently available treatments are not always able to guarantee both of them. Over time, there are more and more work and reports on photodynamic therapy and the leading countries in the development and implementation of new medical treatments includeit in their guidelines.
This article includes recommendations for the treatment of patients with these conditions, and draws attention to the important role of photodynamic therapy, due to the high cure rate, ease of use, low invasiveness and good aesthetic results after completion of the treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku