Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zapalenie błony śluzowej żołądka z lub bez obecności Helicobacter pylori u chorych z pokrzywką przewlekłą i trądzikiem różowatym –

Zapalenie błony śluzowej żołądka z lub bez obecności
Helicobacter pylori u chorych z pokrzywką przewlekłą i trądzikiem
różowatym

nr 6 (11)/listopad-grudzień 2000

Zapalenie błony śluzowej żołądka z lub bez obecności Helicobacter pylori u chorych z pokrzywką przewlekłą i trądzikiem różowatym

Zakażenie bakterią Helicobacter pylori błony śluzowej przewodu
pokarmowego stanowi istotny czynnik patogenetyczny wrzodu żołądka i
dwunastnicy oraz nowotworów żołądka. Bakteria ta produkuje
enzymy i toksyny, które wpływają bezpośrednio i pośrednio na
uwalnianie czynników chemotaktycznych i mediatorów
zapalenia. Według ostatnich danych, infekcja Helicobacter pylori
przewodu pokarmowego może być powodem chorób również
innych narządów, w tym także i skóry. Celem pracy było
zbadanie stanu błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz zakażenia
Helicobacter pylori u chorych z pokrzywką przewlekłą i trądzikiem
różowatym oraz towarzyszącymi dolegliwościami dyspeptycznymi.
Przebadano 14 pacjentów z pokrzywką przewlekłą i 15
pacjentów z trądzikiem różowatym. Grupę kontrolną
stanowiło 11 osób odpowiadających wiekowo grupie badanej.
Przeprowadzona we wszystkich przypadkach gastroduoendoskopia wraz z
histologiczną oceną pobranych wycinków błony śluzowej żołądka
pozwoliła stwierdzić zakażenie przewodu pokarmowego Helicobacter pylori
u 35,7% chorych z pokrzywką przewlekłą, u 33,3% pacjentów z
trądzikiem różowatym oraz u 18,2% osób z grupy
kontrolnej. Zapalenie przewlekłe błony śluzowej bez obecności
Helicobacter pylori stwierdzono u 7 chorych z pokrzywką przewlekłą i u
9 chorych z trądzikiem różowatym oraz u 4 osób z grupy
kontrolnej. Natomiast prawidłowy stan śluzówki stwierdzono w 2
przypadkach pokrzywki przewlekłej i w 1 przypadku trądziku
różowatego. Zakażenie Helicobacter pylori powinno być brane pod
uwagę jako czynnik etiopatogenetyczny u pacjentów z pokrzywką
przewlekłą i trądzikiem różowatym, szczególnie gdy
objawom dermatozy towarzyszą dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego. Stwierdzono bowiem, że zastosowanie u tych
pacjentów leków używanych do eradykacji bakterii
spowodowało jednocześnie ustąpienie zmian skórnych.

Gastritis with or without presence of Helicobacter pylori in patients with chronic urticaria and rosacea

Helicobacter pylori infection of the gastrointestinal mucosa is
regarded as an important factor in etiopathogenesis of gastric and
duodenal ulcer and also gastric neoplasm. The bacterium produces
enzymes and toxins, which have direct and indirect impact on releasing
chemo tactic factors and mediators of inflammation. According to recent
data, Helicobacter pylori infection of the gastrointestinal tract may
cause various conditions of other organs, including the skin. The aim
of this work was to examine gastric mucosa and also the presence of
Helicobacter pylori infection in patients with chronic urticaria and
rosacea, accompanied with dyspeptic symptoms. There were 14 chronic
urticaria and 15 rosacea patients examined. Control group consisted of
11 subjects, age-matched. All the examined patients underwent
endoscopies, together with the histological evaluation of gastric
mucosa samples. Presence of Helicobacter pylori infection was
ascertained in 35,7% of chronic urticaria patients, 33,3% of rosacea
patients and in 18,2% of controls. Chronic gastritis without presence
of Helicobacter pylori was found in 2 chronic urticaria cases and in 1
rosacea case. Helicobacter pylori infection should be considered as an
etiopathogenetic factor in patients with chronic urticaria and rosacea,
especially those submitting complaints originating from
gastrointestinal tract. It has been reported, that Helicobacter pylori
eradication therapy in these patients, also alleviates skin conditions.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku