Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Refleksyjna mikroskopia konfokalna w dermatologii estetycznej

Refleksyjna mikroskopia konfokalna w dermatologii estetycznej

nr 5-6 (88-89)/2013

Refleksyjna mikroskopia konfokalna w dermatologii estetycznej

Słowa kluczowe: refleksyjna mikroskopia konfokalna, dermatologia estetyczna, nieinwazyjne techniki obrazowania

Refleksyjna mikroskopia konfokalna pozwala na obrazowanie naskórka oraz górnych warstw skóry właściwej w czasie rzeczywistym, z niemal histologiczną dokładnością, bez konieczności pobierania biopsji skóry, co jest bolesne i zawsze wiąże się z pozostawieniem mniej lub bardziej widocznej blizny. Prezentowana metoda ma potencjalnie szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób skóry, ze szczególnym uwzględnieniem łagodnych i złośliwych nowotworów, oraz w ocenie dynamiki zmian zachodzących w skórze w odpowiedzi na specyficzne bodźce - np. odpowiedź na stosowaną terapię.
Artykuł stanowi podsumowanie najnowszych doniesień i dotychczasowych osiągnięć refleksyjnej mikroskopii konfokalnej. Zaprezentowano ogólną charakterystykę oraz możliwości wykorzystania metody w dermatologii estetycznej.

The use of reflectance confocal microscopy in aesthetic dermatology

Key words: reflectance confocal microscopy, cosmetic dermatology, non-invasive imaging techniques

Reflectance confocal microscopy is a modern, non-invasive diagnostic method that enables real-time imaging of epidermis and upper layers of the dermis with nearly histological precision without skin biopsy which is painful and always involves leaving more or less visible scar. Presented method has a potentially broad application in the diagnosis of skin diseases, with particular reference to benign and malignant skin tumors and evaluation of dynamics changes in the skin that happens as a response to specific stimuli like response to treatment.
This article provides a summary of the latest reports and previous achievements in the field of reflectance confocal microscopy. The general characteristics and possibility of using this method in cosmetic dermatology was presented.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku