Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Metody zwiększania transportu przeznaskórkowego substancji biologicznie aktywnych zawartych w kosmeceutykach

Metody zwiększania transportu przeznaskórkowego substancji biologicznie aktywnych zawartych w kosmeceutykach

nr 5-6 (88-89)/2013

Metody zwiększania transportu przeznaskórkowego substancji biologicznie aktywnych zawartych w kosmeceutykach

Słowa kluczowe: biodostępność, transport przeznaskórkowy, mezoporacja, ultradźwięki, nanotechnologia, mezoterapia

Działanie składników biologicznie aktywnych zawartych w kosmeceutykach zależy od ich biodostępności. Wpływając na transport transepidermalny, można zwiększyć dostępność substancji czynnych. Przy pomocy metod fizycznych z użyciem prądu: elektroporacji i jonoforezy oraz z użyciem ultradźwięków zwiększamy zdolność penetracji substancji czynnych przez skórę. Metody chemiczne z użyciem liposomów i nanosomów pozwalają na kontrolowane uwalnianie substancji w określonym miejscu. Poprzez odwracalną modyfikację warstwy rogowej naskórka działają promotory wchłaniania, zwiększając jej przepuszczalność.
Wzrost przepuszczalności skóry można uzyskać przy pomocy peelingów czy zastosowaniu okluzji. Ponadto kosmetolodzy sięgają po metody omijające transport transepidermany, jak mezoterapia.

Methods of increasing the transepidermal transport of biologically active ingredients contained in cosmeceuticals

Key words: bioavailability, transepidermal transport, mesoporation, ultrasound, nanotechnology, mesotherapy

Operation of biologically active ingredients contained in cosmeceuticals depend on their bioavailability. Affecting on transepidermal transport can increase the avaibility of active substances. With the help physical methods with the use of power: electroporation and iontophoresis and an ultrasound can increase the ability of penetration through the skin. Chemical methods using liposomes and nanosomes allow the controlled release of a sprecific location. By reversible modification of the stratum corneum promotors of penetration increase its permeability. The increase in the permeability of the skin can be obtained using the peels or the use of occlusion. In addition, the method dates back cosmetology avoiding the transepidermal transport as mesotherapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku