Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Fizjoterapia w dermatologii estetycznej i chirurgii plastycznej - opinie na bazie doświadczeń własnych

Fizjoterapia w dermatologii estetycznej i chirurgii plastycznej - opinie na bazie doświadczeń własnych

nr 5-6 (88-89)/2013

Fizjoterapia w dermatologii estetycznej i chirurgii plastycznej - opinie na bazie doświadczeń własnych

Słowa kluczowe: blizna pooperacyjna, zabiegi fizykalne, zabiegi manualne

Działania chirurgiczne są nadal jednym z najskuteczniejszych sposobów na poprawę wyglądu, powodują jednak szereg objawów niepożądanych, które trwają przez jakiś czas (reakcje tkanek związane z procesem reparacyjnym) lub są trwałe (blizny).
Działanie fizjoterapeutyczne może pozwolić na szybszą eliminację wybroczyn i obrzęków, a także wpływać na prawidłowe tworzenie się blizny pooperacyjnej. W klinice Dr Szczyt do przydatnych w tych celach zabiegów fizykalnych zaliczane są: elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, terapia LED, terapia ultradźwiękowa, terapia falą akustyczną, krioterapia oraz zabiegi manualne. Ponadto rekonwalescenci uczeni są ćwiczeń, które w bezpieczny sposób przeciwdziałają hipokinezie pooperacyjnej, zarazem zwiększając ich samodzielność i komfort.
Doświadczenia własne wskazują, że działania z zakresu fizjoterapii są pożądanym uzupełnieniem procedur operacyjnych i farmakoterapii.

Physiotherapy in aesthetic dermatology and plastic surgery - opinions based on authors' own experiences

Key words: post-operative scar, physical procedures, manual procedures

Surgery is still one of the most effective methods to improve the appearance. However, these procedures cause several side effects, which are temporal (tissue reactions connected with reparative process) or stay for the rest of patient's life (scars). Physiotherapy can make the elimination of blotches and swellings quicker and influence on proper creating of post-operative scars. In Dr Szczyt clinic useful physical procedures are: electrotherapy, magnetotherapy, laser therapy, LED therapy, ultrasound therapy, acoustic wave therapy, cryotherapy or manual procedures. Reconvalescents are tought the excercises which safely prevent the post-operative hypokinesis and increase their independence and comfort at the same time.Authors' own experiences show that physiotherapy is a desirable supplement to surgery procedures and pharmacological therapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku