Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Łupież – fakty i mity –

Łupież - fakty i mity

nr 6 (11)/listopad-grudzień 2000

Łupież - fakty i mity

Łupież jest jednym z częstszych problemów dermatologii
kosmetycznej. Bezpośrednią przyczyną powstawania łupieżu jest
skrócony czas proliferacji keratynocytów, co objawia się
powstawaniem dużej ilości drobnych łusek w obrębie owłosionej
skóry głowy. Czynnikiem patogenetycznym łupieżu jest
drożdżopodobny grzyb Pityrosporum ovale. Wygodne i skuteczne leczenie
łupieżu polega na stosowaniu szamponów, których składniki
mają działanie cytostatyczne, keratolityczne i/lub przeciwgrzybicze.
Najskuteczniejszymi z nich są środki przeciwgrzybicze, gdyż jako jedyne
działają przyczynowo, tj. hamują wzrost P. ovale. Wśród
środków przeciwgrzybiczych najszerzej stosuje się w szamponach
przeciwłupieżowych pirytionian cynku i ketkonazol. Randomizowane i
kontrolowane placebo badania kliniczne wskazują na porównywalną
skuteczność pirytionianu cynku i ketkonazolu w leczeniu łupieżu.

Facts and myths about dandruff

Dandruff is one of the most common problems in cosmetic dermatology.
The direct cause of dandruff is shortened proliferation time of
keratinocytes manifested by abundant scaling on the scalp. The
pathogenesis factor responsible for dandruff is a yeast-like fungus
Pityrosporum ovale. Convenient and effective dandruff treatment is
based on shampoos containing cytostatic, keratolytic and/or antimytocic
agents. The most effective are antimytocic agents as they are the only
casual therapy leading to P. ovale growth inhibition. Among
antimycotics zinc pirythione and ketoconazole are most widely used in
antidandruff shampoos. Randomized and placebo controlled clinical
trials show comparable clinical efficacy of zinc pyrithione and
ketoconazole in dandruff treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku