Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Diagnostyka cellulitu: wywiad i badania antropometryczne

Diagnostyka cellulitu: wywiad i badania antropometryczne

nr 1 (90)/2014

Diagnostyka cellulitu: wywiad i badania antropometryczne

Słowa kluczowe: cellulit, diagnostyka, wywiad, indeks masy ciała, rodzaj sylwetki, otyłość

Diagnostyka zmian o charakterze cellulitu obejmuje m.in. wywiad oraz badanie antropometryczne określające: indeks masy ciała, obecną i właściwą wagę, tempo zmiany masy ciała w czasie, rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, skład ciała i stosunek ilości masy tłuszczowej do mięśniowej, a także oceniające całkowitą gęstość ciała, procentową zawartość tłuszczu całkowitego w organizmie i beztłuszczową masę ciała. Nie bez znaczenia jest również stosunek obwodów ciała wyznaczający rodzaj sylwetki oraz typ otyłości.

Diagnostics of cellulite: medical history and anthropometric tests

Key words: cellulite, diagnostics, medical history, BMI, type of body shape, obesity

Cellulite is not only an aesthetic problem, but a symptom of a medical condition which affects many female patients. It commonly appears at puberty, both in slim and overweight women. Cellulite diagnostics is based mainly on medical history-taking and anthropometric tests, which include determination of BMI, actual and correct body weight, body weight changes in time, adipose tissue distribution, body composition, adipose tissue vs. muscle ratio, total body density, as well as total adipose vs. non-adipose tissue percentage. It is also important to measure body circumference ratios to determine the type of body shape and obesity.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku