Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ L-ergotioneiny na poziom delecji mitochondrialnych wywołanych w komórkach skóry przez promieniowanie UVA

Wpływ L-ergotioneiny na poziom delecji mitochondrialnych wywołanych w komórkach skóry przez promieniowanie UVA

nr 1 (90)/2014

Wpływ L-ergotioneiny na poziom delecji mitochondrialnych wywołanych w komórkach skóry przez promieniowanie UVA

Słowa kluczowe: L-ergotioneina, powszechna delecja, mitochondria, fotostarzenie

Wstęp: Wiele zmian związanych z procesem starzenia się na poziomie komórkowym może być związanych ze stanem fizjologicznym mitochondriów. Jedno z częstszych uszkodzeń mtDNA, zwane powszechną delecją, odnosi się do delecji 4 977 par zasad. W komórkach skóry zjawisko to prawdopodobnie może być m.in. powodowane oksydacyjnymi uszkodzeniami mtDNA wywołanymi przez promieniowanie ultrafioletowe.
Cel badania: Celem pracy było zbadanie właściwości ochronnych L-ergotioneiny przed uszkodzeniami mtDNA wywołanymi promieniowaniem UVA w komórkach skóry.
Materiały i metody: Obecność powszechnej delecji zbadano w fibroblastach wyizolowanych z eksplantów skóry ludzkiej. Komórki hodowano w obecności L-ergotioneiny i naświetlano UVA. Obecność powszechnej delecji była analizowana za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy.
Wyniki: Badania wykazały, że w fibroblastach rosnących w obecności 20 ?M L-ergotioneiny i naświetlanych UVA nie obserwuje się powstawania powszechnej delecji w mtDNA, co sugeruje, że L-ergotioneina może chronić przed wystąpieniem tego specyficznego uszkodzenia mitochondrialnego DNA. L-ergotioneina może stanowić skuteczny surowiec przeciw fotostarzeniu.

L-ergothioneine effect on mitochondrial deletion levels induced by UVA radiation in skin cells

Key words: L-ergothioneine, common deletion, mitochondria, photoaging

Introduction: Many changes related to aging at the cellular level may be due to the physiological condition of mitochondria. One of the most common damage of mtDNA is the so-called common deletion referring to a deletion of 4 977 base pairs. In skin cells this phenomenon is probably caused, inter alia, by oxidative damage to mtDNA induced by ultraviolet radiation.
Aim of study: Present study was aimed to evaluate the protective effect of L-ergothioneine against mtDNA damage in skin cells exposed to UVA.
Materials and Methods: The presence of common deletion was studied in fibroblasts derived from skin explants from human donors. Cells were grown in the presence of L-ergothioneine and irradiated with UVA. The presence of common deletion was detected by polymerase chain reaction.
Results: Our study showed that fibroblasts incubated with 20 ?M L-ergothioneine and irradiated with UVA did not exhibit the occurrence of the mtDNA common deletion, suggesting that L-ergothioneine may prevent the formation of this particular damage to mtDNA. L-ergothioneine could act as an effective skin care ingredient against photoaging.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku