Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Reakcje niepożądane po średniogłębokich peelingach

Reakcje niepożądane po średniogłębokich peelingach

nr 1 (90)/2014

Reakcje niepożądane po średniogłębokich peelingach

Słowa kluczowe: peeling chemiczny, peeling średniogłęboki, kwas trójchlorooctowy, reakcje niepożądane

Peeling (ang. peeling) chemiczny, zwany także dermopeelingiem, to kontrolowane uszkodzenie części lub całego naskórka, ze skórą właściwą lub bez niej, co prowadzi do złuszczenia, a następnie regeneracji tych warstw.
Peelingi znajdują się obecnie w grupie 10 najczęściej wykonywanych zabiegów dermatologii estetycznej. Dzielimy je na peelingi powierzchowne, średniogłębokie i głębokie. Najbardziej popularnymi preparatami do peelingu chemicznego są kwas glikolowy (AHA) oraz kwas trójchlorooctowy (TCA).
Po zastosowaniu peelingu można odnotować mniejsze i większe reakcje niepożądane. Powikłania te mogą powstać na skutek błędów popełnionych zarówno przez lekarza, jak i przez pacjenta, a ich liczba zwiększa się wraz z głębokością peelingu. Nawet pomimo przestrzegania standardów i najlepszej wiedzy powikłań nie udaje się całkowicie uniknąć.

Undesired reactions after intermediate peelings

Key words: chemical peeling, intermediate peeling, glicolic acid, trichloroacetic acid, undesired reactions

Chemical peeling, also called ?dermopeeling?, is a controlled damage of part or whole epidermis, with or without dermis, which leads to its exfoliation and afterwards to regeneration of these skin layers. Peelings are nowadays in a group of 10 most frequently performed aesthetic dermatology procedures.
Peelings are separated into superficial, intermediate and deep peelings. The most common preparations for chemical peeling are glicolic acid (AHA) and trichloroacetic acid TCA).
After peeling procedure some smaller or bigger undesired reaction can be noticed. These side effects can occure as a consequence of mistakes made by a doctor or patient as well, and their number increases with a depth of peeling. In spite of respecting standards and the best medical knowledge side effects cannot be completely avoided.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku