Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zamykanie naczyń z zastosowaniem nowych technik termokoagulacji

Zamykanie naczyń z zastosowaniem nowych technik termokoagulacji

nr 1 (90)/2014

Zamykanie naczyń z zastosowaniem nowych technik termokoagulacji

Słowa kluczowe: termokoagulacja, teleangiektazje, naczyniaki, trądzik różowaty, flebologia

Sama termokoagulacja nie jest nową 1metodą. Nowość stanowi wprowadzenie urządzenia, które wykorzystuje fale radiowe monopolarne o częstotliwości 4 MHz oraz izolowane igły, na końcówce których uzyskuje się temperaturę 85?C. Dzięki temu koagulacja naczyń jest zabiegiem szybkim i skutecznym, a przede wszystkim bezpiecznym dla pacjenta. Ryzyko powstania przebarwień i nekrozy
praktycznie równe jest zeru. Również skuteczność zamykania naczyń tą metodą wydaje się wyższa w porównaniu do innych metod.
Podczas zabiegu ważna jest odpowiednia technika jego przeprowadzenia oraz doświadczenie lekarza. W przypadku zamykania teleangiektazji na kończynach dolnych konieczna jest przynajmniej podstawowa wiedza flebologiczna, a przede wszystkim wykluczenie niewydolności w układzie żył głębokich i powierzchownych.

Blood vessels closing with new thermocoagulation techniques

Key words: thermocoagulation, telangiectasias, hemangiomas, acne rosacea, phlebology

Thermocoagulation process itself is not a new technique.The novelty is the introduction of a device that uses a technique of monopolar radio frequency of 4 MHz and isolated needles, which is obtained at the tip of the temperature of 85 C. As a result, the blood coagulation procedure is quick, efficient and above all safe for the patient. The risk of discoloration and necrosis is virtually even with zero, at a much higher percentage of complications while performing laser treatments. Also the percentage of effectiveness of blood vessels closing appears to be higher compared to other methods.
The physician experience and a suitable technique for carrying out the procedure seems to be the most important factor. In the case of closing telangiectasias on the lower extremities, at least a basic.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku