Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Tuszowanie naczyniowych zmian skórnych makijażem

Tuszowanie naczyniowych zmian skórnych makijażem

nr 1 (90)/2014

Tuszowanie naczyniowych zmian skórnych makijażem

Słowa kluczowe: makijaż maskujący, makijaż korygujący, kamuflaż

Zmiany naczyniowe są problemem nie tylko medycznym, lecz także estetycznym. Współczesna kosmetologia oferuje szeroki wachlarz możliwości ich leczenia i tuszowania. Począwszy od kosmeceutyków zmniejszających rumień i widoczność drobnych teleangiektazji poprzez zabiegi zamykania naczyń (laseroterapia, elektrokoagulacja) po stosowanie maskujących kosmetyków.
Zależnie od nasilenia zmian naczyniowych i możliwości pacjenta możemy zaplanować pełną ich kurację. Często pacjent nie ma wystarczających możliwości finansowych, czasowych (gojenie po zabiegach laseroterapii) lub chce przeprowadzić serię zabiegów laseroterapii, ale pomiędzy nimi wyglądać korzystnie. W takich przypadkach można zastosować korekcyjny makijaż medyczny.

Camouflage of vascular skin lesions

Key words: correcting makeup, camouflage

Vascular lesions are not only medical, but also aesthetical problem. Modern cosmetology offers a wide range of treatments and camouflage of vascular lesions. Starting from cosmeceuticals reducing erythema and small telangiectasia, treatments removing and reducing vascular lesions (laser treatments, electrolysis, thermolysis), to camouflage. Depending on the severity of the lesions and the patient's possibilties we can plan a complete treatment of vascular lesions. Often, the patient does not have sufficient financial resources, time (healing after laser surgery), or wants to carry out a series of laser treatments, but between treatments wants to look favorable. In such cases, one should use medical camouflage.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku