Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena wyników leczenia grupy 142 chorych na trądzik 4% roztworem erytromycyny z dodatkiem 1,2% octanu cynkowego (Zineryt® lotio) –

Ocena wyników leczenia grupy 142 chorych na trądzik 4%
roztworem erytromycyny z dodatkiem 1,2% octanu cynkowego (Zineryt®
lotio)

nr 1 (12)/styczeń-luty 2001

Ocena wyników leczenia grupy 142 chorych na trądzik
4% roztworem erytromycyny z dodatkiem 1,2% octanu cynkowego
(Zineryt® lotio)

Oprócz oceny wyników leczenia całej grupy 142
pacjentów, przeanalizowano również wpływ leczenia na
poszczególne typy trądziku i utrzymywanie się wyników
przez 3 miesiące po zakończeniu stosowania Zinerytu. Trwałe, dobre
wyniki leczenia obserwowano u wszystkich chorych z acne comedonica i
acne populopostulosa I stopnia. Przy cięższych formach trądziku po 3
miesiącach wyleczenie utrzymywało się w przypadku acne populopostulosa
II stopnia u 66%, w przypadku acne populopostulosa III stopnia u 41%, a
w przypadku acne populopostulosa IV stopnia u 21% pacjentów. Z
podanej liczby wyleczono 92 chorych (tj. 65%), wyraźną poprawę uzyskano
u 23 (tj. 16%), częściową poprawę u 22 (tj. 15%), nie było zaś
efektów u 5 pacjentów (tj. 4%). U niewielkiej liczby
pacjentów, u których po 4 tygodniach od rozpoczęcia
leczenia nie zaobserwowano poprawy, efekt ostateczny nie był
zadowalający. W takich przypadkach zalecana jest zmiana sposobu
leczenia.

The evaluation of treatment results in 142 acne patients
treated with 1,2% Zinc acetate in addition to 4% erythromycin solution
(Zineryt® lotio)

Besides the treatment results evaluation in 142 patients, the analysis
of the treatment effects in specific acne types and therapy results
maintaining for 3 months after Zineryt lotio applying discontinue was
performed. Positive and stable results were observed in all patients
with acne comedonica and I-st degree acne populopostulosa. In severe
cases, the recovery maintains in 66% of the II-nd degree acne
populopostulosa, 41% of III-rd degree acne populopostulosa and 21% of
IV-th degree acne populopostulosa cases after 3 months. Among all
cases, in 92 patients (65%) complete resolving of the skin changes was
obtained. In 23 patients (16%) significant improvement, in 22 patients
(15%) partial improvement and in 5 patients (4%) no results were
observed. In few patients who show no improvement after 4 weeks of
treatment the ultimate result was unsatisfactory. In such cases it is
recommended to change the treatment methods.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku