Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Znamiona barwnikowe a ryzyko powstawania czerniaka –

Znamiona barwnikowe a ryzyko powstawania czerniaka

nr 1 (12)/styczeń-luty 2001

Znamiona barwnikowe a ryzyko powstawania czerniaka

Znamiona barwnikowe są czynnikami ryzyka rozwoju czerniaka.
Profilaktyka czerniaka polega na zastosowaniu optymalnych metod
diagnostycznych, takich jak dermatoskopia i badanie histopatologiczne.
Bardzo ważne w rozpoznawaniu znamion barwnikowych jest doświadczenie
kliniczne. Należy dokładnie wiedzieć, jak postępować z pacjentami ze
znamionami barwnikowymi. Wycięcie chirurgiczne jest jedyną metodą
leczenia zmieniających się znamion.

Pigmented nevi as melanoma risk factors

The pigmented nevi are the risk factor of melanoma. The best profilaxy
of melanoma is using the optimal diagnostic methods as dermatoscopy and
histopatological examination. The experience in clinical diagnosis of
pigmented nevi is very important too. It is necessary to know how to
take care of the patient with pigmented nevi. The surgery is the only
one method in the treatment of the changing nevus.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku