Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie metody skleroterapii w leczeniu naczyniaka jamistego –

Zastosowanie metody skleroterapii w leczeniu naczyniaka jamistego

nr 1 (12)/styczeń-luty 2001

Zastosowanie metody skleroterapii w leczeniu naczyniaka jamistego

W pracy przedstawiono przypadek letniego chorego z naczyniakiem
jamistym zlokalizowanym w obrębie czerwieni wargowej wargi dolnej,
który był leczony metodą skleroterapii. Celem usunięcia
naczyniaka wykonano 4 zabiegi w odstępach miesięcznych, wybierając
metodę obliteracji naczyń przez donaczyniowe podanie 0,5% roztworu
polidocanolu. Po upływie 6 miesięcy od pierwszej wizyty uzyskano
widoczną klinicznie poprawę i zadowalający efekt kosmetyczny
utrzymujący się podczas późniejszych wizyt kontrolnych. Użyta
metoda leczenia naczyniaka jamistego, polegająca na podaniu substancji
obliterującej naczynia, tj. polidocanolu, została wybrana
spośród innych ze względu na prostotę wykonania, dobre efekty
kosmetyczne i stosunkowo małą liczbą działań niepożądanych, co
potwierdzone zostało w licznych publikacjach. Wstępny wynik leczenia w
opisanym przypadku empirycznie potwierdza użyteczność tej techniki w
dermatologii estetycznej.

Use of sclerotherapy for treatment of hemangioma cavernosum

This paper introduce a 39 year old man with cavernosum hemangioma
situated within red labial on the lower lips treated with
sclerotherapy. Removal of the hemangioma was executed over period 4
visits at monthly intervals. The method chosen was obliteration with
the application 0,5% polidocanol solution. After 6 months from the
first visit clinical and cosmetically improvement were visible and were
maintained during subsequent control visits. These methods - using
polidocanol - for the treatment of cavernosum hemangioma was chosen
because it is a simple straightforward procedure, which yields good
cosmetic effects as published in other papers and minimal side effects.
Final results from this case confirm the method as useful in aesthetic
dermatology.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku