Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Przyszłość transplantacji włosów (część I) –

Przyszłość transplantacji włosów

nr 1 (12)/styczeń-luty 2001

Przyszłość transplantacji włosów (część I)

W latach 90. dokonały się największe zmiany w dziedzinie transplantacji
włosów. Obecnie najczęściej stosowanymi technikami są
przeszczepy licznych małych implantów oraz transplantacja tzw.
Jednostek mieszkowych. Artykuł ten stanowi przegląd dokonań,
które u progu nowego tysiąclecia zmienią kształt tej gałęzi
chirurgii kosmetycznej. Omówiono w nim wiele aspektów
transplantacji włosów, w tym kontrowersyjne techniki
mini/mikroprzeszczepów oraz przeszczepy jednostek mieszkowych,
sposoby mierzenia i zwiększania możliwości rezerwy włosów jako
zaopatrzenia w materiał do przeszczepu, nowe koncepcje dotyczące
przechowywania implantów, postęp w dziedzinie gojenia ran i
technologii laserowych, nowe narzędzia, automatyczne pobieranie i
umiejscawianie przeszczepów.

The future in hair transplantation (I)

The 90's have witnessed major changes in hair transplantation, most
notably the trend towards the use of large numbers of very small grafts
and the emergence of follicular unit transplantation as possibly new
"gold standard". This article reviews the new developments that will
shape hair restoration surgery as we enter the next millennium. Many
aspects of hair transplantation will be explored, including the
follicular unit/mini-micro graft controversy, ways to measure and
maximize the donor supply, new concepts in graft storage, advances in
wound healing, new instrumentation, automated graft cutting and
placing, advances in laser technology, the role of new medical
treatments.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku