Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Fitoestrogeny – biochemia, fizjologia oraz wpływ izoflawonów sojowych na zdrowie człowieka (część I) –

Fitoestrogeny - biochemia, fizjologia oraz wpływ izoflawonów sojowych na zdrowie człowieka

nr 2 (13)/marzec-kwiecień 2001

Fitoestrogeny - biochemia, fizjologia oraz wpływ izoflawonów sojowych na zdrowie człowieka (część I)

Rolę estrogenów w regulacji wielu procesów biochemicznych
dobrze ilustrują zmiany w fizjologii organizmu, które są
skutkiem niedoboru estrogenów. Wiele schorzeń występujących w
populacji Zachodu zależy od wpływu hormonów. Dane
epidemiologiczne ujawniają silne powiązania między nimi a dietą.
Dotyczy to zwłaszcza diety wegetariańskiej. Obecne zalecenia
dietetyczne kładą szczególny nacisk na zwiększenie ilości
spożywanych owoców i warzyw. Chociaż nie można określić
znaczenia poszczególnych składników diety, wiadomo, że
istnieje wiele bioaktywnych związków pochodzenia roślinnego,
które niewątpliwie mogą mieć wpływ na stan zdrowia człowieka, a
wśród nich duża grupa niesteroidowych estrogenów zwanych
fitoestrogenami. W ostatniej dekadzie nasiliło się zainteresowanie rolą
izoflawonów z powodu dużej ich zawartości w produktach sojowych.
Izoflawony zawarte w produktach sojowych są transformowane przez
mikroflorę jelitową, wchłaniane i metabolizowane w wątrobie. Osiągają
we krwi stężenie, które kilkakrotnie przekracza stężenie
estrogenów endogennych. Fitoestrogeny oraz ich metabolity
wykazują dużą aktywność hormonalną i niehormonalną, co może tłumaczyć
niektóre biologiczne skutki stosowania obfitującej w nie diety.

Phytoestrogens: the biochemistry, physiology and implications for human health of Soya isoflavones (I)

The importance of estrogens in homeostatic regulation of many cellular
and biochemical events is well illustrated by the pathophysiologic
changes that occur with estrogen deficiency. Many of the major diseases
of Western populations are hormone dependent and epidemiological data
have shown a strong association between their incidence and diet. In
particular, the importance of plant-based diet is evident from the
current dietary recommendations that emphasize an increase in the
proportion and amount of fruit and vegetables that should be consumed.
Although interpretation of the role of individual components of the
diet is difficult from epidemiological and dietary studies, it is
recognized that there are many plant-derived bioactive no nutrients
that can confer significant health benefits. Among these phytochemicals
is the broad class of no steroidal estrogens called phytoestrogens, and
in the past decade there has been considerable interest in the role of
isoflavones because of their relatively high concentration in soy
protein. The isoflavones in modest amounts of ingested soy protein are
biotransformed by intestinal micro flora, are absorbed, undergo enter
hepatic recycling, and reach circulating concentrations that exceed by
several orders of magnitude the amounts of endogenous estrogens. These
phytoestrogens and their metabolites have many potent hormonal and no
hormonal activities that may explain some of the biological effects of
diets rich in phytoestrogens.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku