Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zaburzenia metabolizmu androgenów u kobiet. Patomechanizm –

Zaburzenia metabolizmu androgenów u kobiet. Patomechanizm

nr 3 (14)/maj-czerwiec 2001

Zaburzenia metabolizmu androgenów u kobiet. Patomechanizm

Androgeny odgrywają ważną rolę w patogenezie hirsutyzmu, trądziku i
łysienia u większości kobiet. Zaburzenia te zależne są od wzrostu
stężenia androgenów lub nadmiernej odpowiedzi narządów
docelowych na działanie androgenów. W pracy przedstawiono
wszystkie etapy metabolizmu androgenów u kobiet, na
których może dochodzić do ich zaburzeń, tzn.: produkcję
gruczołową, pozagruczołową, transport, metabolizm w tkankach docelowych
i odpowiedź komórkową na działanie androgenów.

Abnormalities of androgen metabolism in women. Pathogenesis

Androgens play a significant role in the pathogenesis of hirsutism,
acne, and alopecia in most women. These disorders are due to an
elevated androgen concentration or exaggerated clinical response to
androgen action. In this paper all steps of androgen metabolism in
women were presented: glandular production, extraglandular production,
transport, target cell metabolism, cellular response to androgen
stimulation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku