Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Właściwości kolagenu a jego struktura molekularna –

Właściwości kolagenu a jego struktura cząsteczkowa

nr 3 (14)/maj-czerwiec 2001

Właściwości kolagenu a jego struktura cząsteczkowa

Kolageny stanowią grupę białek, które różnią się między
sobą budową łańcuchów peptydowych. W artykule przedstawiono
poszczególne typy kolagenu i ich właściwości. Opisano choroby, w
których występują mutacje genów dla kolagenu.

Collagen's properties and its molecular

Collagens constitute the group of proteins, that differ one another in
peptide chains structure. The article presents respective types of
collagen and their properties. The author describes the diseases, in
which mutations on genes responsible for collagen formation manifest.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku