Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Liszaj twardzinowy sromu a wulwektomia –

Liszaj twardzinowy sromu a wulwektomia

nr 3 (14)/maj-czerwiec 2001

Liszaj twardzinowy sromu a wulwektomia

Liszaj twardzinowy jest chorobą o etiologii prawdopodobnie
immunologicznej, w której dominują zmiany zanikowe nabłonka.
Choroba nie stanowi zagrożenia rozrostem nowotworowym. Wulwektomia w
tych przypadkach nie ma uzasadnienia, gdyż zmiany zanikowe pojawiają
się ponownie. W liszaju twardzinowym wystarczające jest leczenie
zachowawcze - miejscowe.

Vulvar lichen sclerosus an vulvectomy

Lichen sclerosus has probably immunological etiology, mainly with
atrophic changes of an epithelium, and it is not a precancerous lesion.
After vulvectomy atrophic lesions usually recur. In all cases local
treating is sufficient.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku