Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Najczęściej stosowane metody postępowania w bielactwie –

nr 2 (2)/czerwiec-lipiec 1999

Najczęściej stosowane metody postępowania w bielactwie

Postępowanie z chorymi cierpiącymi na bielactwo nabyte obejmuje edukację pacjenta, psychoterapię, tuszowanie kosmetykami oraz aktywne leczenie farmakologiczne i chirurgiczne. Pośród obecnie przyjętych metod leczenia bielactwa najczęściej stosowane to: miejscowa lub ogólna fotochemioterapia ze sztucznymi i naturalnymi źródłami światła, miejscowe i ogólne steroidy oraz przeszczepy naskórka, mieszaniny hodowanych keratynocytów i melanocytów oraz minigrafty skóry pełnej grubości.

Most common treatment of vitiligo

Management of patients who suffer from vitiligo includes patient's education, psychotherapy, cosmetic camouflage, and active pharmacological as well as surgical treatment. Among currently methods of treatment of vitiligo, the most common are: local or systemic steroids and epidermal grafts, the transplant of suspensions of cultured melanocytes and keratinocytes as well as mini grafts of full thickness skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku