Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wyniki badań pilotażowych oceniających zgodność działania tretinoiny w połączeniu z kwasem glikolowym –

Wyniki badań pilotażowych oceniających zgodność działania tretinoiny w połączeniu z kwasem glikolowym.

nr 4 (15)/lipiec-sierpień 2001

Wyniki badań pilotażowychoceniających zgodność działania tretinoiny w połączeniu z kwasem glikolowym.

Podstawowym lekiem w preparatach do stosowania miejscowego miejscowego
trądziku od blisko 25 lat jest tretinoina. Ostatnio wzrosło
również zastosowanie alfa-hydroksykwasami (AHA), w tym kwasem
glikolowym. Kwas ten jest coraz częściej stosowany przez lekarzy w
celach kosmetycznych do łagodnego złuszczania naskórka. Chociaż
niektórzy uważają, że kwas glikolowi może być stosowany w
monoterapii trądzika, lekarze zgodni są, że jego działanie jest mniej
skuteczne niż działanie tretinoiny. Obserwacje kliniczne sugerują, że
stosowanie kwasu glikolowego łącznie z tretinoiną daje efekt
synergistyczny, wywołując wzmożoną odpowiedź terapeutyczna.
Zarówno tretinoina, jak i kwas glikolowi mają zdolność
wywoływania podrażnienia i złuszczania naskórka. Wątpliwości
dermatologów dotyczą tolerancji skóry twarzy na te dwa
czynniki zastosowane razem . Autor tego artykułu podjął się
przeprowadzenia badania pilotażowego pilotażowego celu oceny
synergistycznego działania tretinoiny i kwasu glikolowego. Opisane
badanie wykazuje, że takie połączenie jest dobrze tolerowane i
akceptowane przez pacjentów. Objawy niepożądane są łagodne, a
ich nasilenie zmniejsza się w miarę kontynuowania leczenia.

Results of a pilot study evaluating the compatibility of topical tretinoin in combination with glycolic acid

Topical tretinoin has been a mainstay of acne therapy for nearly 25
years. Recently, dermatologists have become increasingly interested in
the alpha-hydroxy acids (AHA). One of them, which has come to the fore
is glycolic acid. Glycolic acid is increasingly used in office practice
to induce a light peel for cosmetic purposes. While some believe that
glycolic acid can be used as a single therapy for acne, the consensus
is that it is less effective than tretinoin. Clinical observations
suggest that glycolic acid, when combined with tretinoin, has a
synergistic effect, leading to an enhanced therapeutic response.
Although, tretinoin and glycolic acid both have the capacity to induce
irritation and peeling. A clinical question facing dermatologists is
the tolerance of facial skin when these agents are used in combination.
We undertook a pilot study to assess the compatibility of these two
modalities. This pilot study indicates that the combination is
tolerated and accepted by patients.. Subjective and objective adverse
effects are mild and decline with time.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku