Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Peelingi i ich zastosowanie w leczeniu zmian chorobowych i kosmetycznych –

Peelingi i ich zastosowanie w leczeniu zmian chorobowych i wad kosmetycznych

nr 4 (15)/lipiec-sierpień 2001

Peelingi i ich zastosowanie w leczeniu zmian chorobowych i wad kosmetycznych

W pracy przedstawiono podstawowe rodzaje peelingów, wskazania do
ich stosowania i najczęstsze powikłania po zabiegach ze
szczególnym uwzględnieniem kwasu glikolowego i
trójchlorooctowego.

Peels in treatment of skin leasions and cosmetic disturbances

This article outlines the various skin peels, indications for using
peeling agents, including glycolic and trichloroacetic acid, and the
most common complications.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku