Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Badania nad skutecznością, tolerancją i przyswajalnością produktu kosmetycznego zawierającego kompleks antyglikacyjny oraz witaminy, przeznaczonego do przeciwdziałania procesowi starzenia się –

Badania nad skutecznością, tolerancją i przyswajalnością
produktu kosmetycznego zawierającego kompleks antyglikacyjny oraz
witaminy, przeznaczonego do przeciwdziałania procesowi starzenia się.

nr 4 (15)/lipiec-sierpień 2001

Badania nad skutecznością, tolerancją i przyswajalnością
produktu kosmetycznego zawierającego kompleks antyglikacyjny oraz
witaminy, przeznaczonego do przeciwdziałania procesowi starzenia się.

Dzisiejsza kosmetyka pielęgnacyjna dysponuje niezawodnymi środkami
oceny w dziedzinie biopomiarów. Przy ich pomocy przeprowadzono
badania mające na celu ocenę skuteczności, tolerancji i przyswajalności
produktu kosmetycznego zawierającego kompleks antyglikacyjny i
witaminy, przeznaczonego do przeciwdziałania procesowi starzenia się.
Doświadczenie przeprowadzono na otwartej grupie 30 zdrowych ochotniczek
w wieku 35-60 lat. Produkt stosowano 2 razy dziennie przez 3 miesiące u
30 pacjentek oraz przez 6 miesięcy u 19 spośród nich. Badania
prowadzono zarówno w warunkach klinicznych jak i
paraklinicznych. Podstawą oceny było określenie klinicznych
wyników poprawy procesu starzenia się w uzupełnieniu o pomiary
bio: badanie stopnia elastyczności skóry oraz pomiary
ukształtowania i mikrozałamań skóry przy pomocy lasera
profilometrycznego. Uzyskane wyniki dostarczyły dowodów na
statystycznie potwierdzoną znaczną poprawę elastyczności skóry,
korzystne zmiany mikrozałamań, przejawiające się w odzyskaniu
równego rozłożenia oraz zmniejszenia średniego rozmiaru
zmarszczek. Badania te pozwoliły dowieść skuteczności testowanej
emulsji.

Research on efficacy, tolerance an availability of anti-ageing cosmetic product containing anti glycation complex and vitamins.

Nowadays cosmetology has at it's disposal reliable means of assessing
efficacy of cosmetic products using biomeasurement techniques. The
trial was carried out to evaluate efficiency, tolerance and
availability of anti-ageing cosmetic product containing anti glycation
complex and vitamins.
Test was performed on an open group of 30 healthy female volunteers
aged 35-60. Product was applied twice a day for 3 months in 30 patients
and for 6 months in 19 patients. The trial was performed both under
clinical and paraclinical circumstances. Evaluation first of all
consists in determining clinical improvement in skin ageing process and
biomeasurement of skin elasticity, skin structure and microlines by the
use of profilometry laser. Results obtained in this trial proved
statistically confirmed significant improvement in skin elasticity,
favourable changes of microlines, which manifest itself in regular
arrangement restoration and reducing average size of wrinkles.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku