Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Metoda oceny nasilenia zmian skórnych u pacjentów z bielactwem (wskaźnik VIMAN) –

Metoda oceny nasilenia zmian skórnych u pacjentów z bielactwem (wskaźnik VIMAN).

nr 5 (16)/wrzesień-październik 2001

Metoda oceny nasilenia zmian skórnych u pacjentów z bielactwem (wskaźnik VIMAN).

Bielactwo nabyte jest chorobą o niejasnej etiologii, polegającą na
powstawaniu odbarwionych plam w skórze w następstwie uszkodzenia
melanocytów. Dokładne określenie rozległości i aktywności
choroby jest trudne, z uwagi na brak uniwersalnej metody oceniającej w
sposób wymierny rozległość odbarwień. Zaproponowana metoda jest
próbą wypełnienia istniejącej luki. Opracowano tabelę
umożliwiającą szybką ocenę wskaźnika VIMAN uwzględniającego: 10
rozległość zmian skórnych; 20 tendencję do repigmentacji
okołomieszkowej i 30 repigmentacji obwodowej. Maksymalna punktacja,
przy zmianach skórnych obejmujących 100% skóry, bez
jakichkolwiek cech repigmentacji wynosi 1800. Minimalna punktacja po
ustąpieniu wszystkich zmian skórnych wynosi 0. Bielactwo o małym
stopniu nasilenia zmian skórnych oceniane jest w przedziale
punktowym 0-300, o średnim nasileniu 300-800, o bardzo dużym 800-1800.
Monitorowanie wartości wskaźnika VIMAN jest przydatne nie tylko w
ocenie stanu zaawansowania choroby i jej aktywności, ale także
skuteczności stosowanej terapii.

A quantative method of evaluating the extend of skin lesions in vitiligo (VIMAN score)

The evaluation of disease severity and activity in vitiligo is
difficult, due to the lack of unified criteria. The aim of the study
was to set criteria which would enable to asses of disease extend and
monitoring of therapy efficacy in patients with vitiligo. We propose a
new score, VIMAN score, for precise evaluation the extend of skin
lesions in vitiligo. The score is based on following criteria: 10
percentage of depigmented skin in different parts (0-1800 points), 20
perifollicular repigmentation (0-180 negative points), 30 periferal
repigmentation (0-180 negative points). Maximal VIMAN score after full
repigmentation equaling 0 points. This new method enables the
estimation of progression or regression of disease during treatment or
process of spontaneous improvement. Our experience shows that this
method is also helpful in selecting the best individual therapy.
arrangement restoration and reducing average size of wrinkles.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku